Bli medlem

Orkanger Sentrumsforening er en frivillig organisasjon med medlemmer fra forretningsdrivende og bygningseiere i Orkanger by.

Vi er 43 medlemmer som under mottoet "La Orkanger blomstre", inviterer flere av virksomhetene til å bli med. Meld deg inn i foreninga her: Innmelding

60 virksomheter utgjør småbyen Orkanger. Nesten 400 mennesker har sin arbeidsplass her. Handelsgata gjennom Orkanger er som et stort varehus uten felles tak og navn – med nisjebutikker, dagligvarebutikker, serveringssteder, frisører, massører, banker, overnattingssteder og mye annet.

Mange av de 60 foretakene er små og avhengig av den ekstra innsatsen til en enkelt person eller en familie. Halvparten av foretakene har funnet sammen i interesseorganisasjonen Orkanger sentrumsforening som ble etablert for over 60 år siden. Foreninga har både forretningsdrivere og gårdeiere som medlemmer.

Foreningas hovedoppgave er å bidra i videreutviklinga av Orkanger som småby ved å fremme medlemmenes interesser og sette Orkangers stedsutvikling på agendaen i møte med offentlige og private aktører.

Det er gjort mye forskning på stedsutvikling som vi bruker i vårt arbeid til felles beste. Fagfolk på stedsutvikling sier blant annet: Ta vare på stedets egenart. Bygg sentrum innenfra.

Alle aktørene i Orkanger gjør en stor innsats for å gjøre småbyen i Orkland kommune enda mer attraktiv i konkurranse med storbyen Trondheim. Orkanger sentrumsforening skal bidra ved å fremme felles interesser i alle sammenhenger.

Takk til alle som gjør en innsats – og velkommen til nye aktører og medlemmer!

Orkanger Sentrumsforening

post@orkangersentrum.no
Styrets leder: Margrethe Aae, tlf. 992 62 095